Уведомление акционерам

Печать
PDF

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ТРАНСМАШ»,
код ЄДРПОУ
30009065 

(місцезнаходження: 61045, м. Харків, провулок Отакара Яроша,18, офіс 107)  

(далі-Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 22 грудня 2018 року за адресою: м. Харків, провулок Отакара Яроша,18, офіс 107. Початок зборів о 13 годині 00 хвилин. Реєстрація з 12 години 30 хвилин до 12 години 50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 18.12.2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень:

  1. Обрання лічильної комісії. 

Проект рішення: обрати лічильну комісію для підрахунку голосів під час голосування на цих загальних зборах у складі двох осіб: голова лічильної комісії Бикадоров В.В.,член лічильної комісії Беспрозванна О.Г. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

  1. Обрання голови та секретаря зборів. 

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Басова Максима Геннадійовича, секретарем загальних зборів Мокроусова Сергія Дмитровича.

  1. Затвердження передавального акту Товариства. 

Проект рішення: затвердити передавальний акт майна, прав та обов’язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ТРАНСМАШ» до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ТРАНСМАШ», складений станом на 22 грудня 2018 року.

З метою захисту інтересів Товариства, наглядова рада Товариства прийняла рішення про скликання позачергових зборів з письмовим повідомленням  акціонерів про проведення позачергових зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Харків, провулок Отакара Яроша,18, офіс 107 у робочі дні з 10-00 год. до 13-00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова комісії з припинення Мокроусов С.Д., тел. (0642) 34-72-03.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 394 850 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 394 850 штук.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.transmash.lugansk.ua.

Телефон для довідок: (0642) 34-72-03. 

Голова комісії з припинення ПрАТ «НВЦ «ТРАНСМАШ»